meershoek header


Extra informatie


Sommige klachten van het bewegingsapparaat blijven bestaan als gevolg van viscerosomatische reflexen. Ook de behandeling van bijvoorbeeld een prikkelbare darmsyndroom stoelt op deze principes.
Deze informatie wordt u aangeboden om een belangrijk onderdeel van de Osteopathische diagnostiek en behandeling inzichtelijker te maken. Een technisch verhaal over dit onderwerp is onvermijdelijk. Lees het op uw gemak eens een paar keer door. Vragen en opmerkingen zijn welkom per email.

Het autonome zenuwstelsel

Het autonome, onwillekeurige zenuwstelsel reguleert onze lichaamsfuncties zoals ademhaling, hartslag en spijsvertering. Het bestaat uit twee delen die elkaars tegenpool zijn waardoor er evenwicht ontstaat. Als de één orgaanfuncties stimuleert dan remt de ander. Dit gaat volledig buiten onze wil om.
De zenuwen komen vanuit het ruggenmerg en de hersenstam. De zenuw die het middenrif bestuurt, komt vanuit de nek en wordt niet tot het autonome zenuwstelsel gerekend.

Deze besturende zenuwverbindingen verlopen via drie routes:

Autonome Zenuwstelsel

De terugweg:
Als organen overprikkeld of overbelast raken, dan sturen zij deze overprikkeling eveneens door zenuwverbindingen, gedeeltelijk via dezelfde weg terug naar het centrale zenuwstelsel.
Dit worden de viscero-somatische reflexen genoemd.

Deze signalerende zenuwverbindingen verlopen via vier routes:

Vanuit het hoofd gaan dergelijke reflexwegen via de zogenaamde hersenzenuwen, met verschijnselen zoals niezen, tranen of slikken.

Vaak spelen verscheidene wegen tegelijkertijd een rol: route 1, 3 en 4 voor borst- en buikorganen, weg 1 en 2 voor de organen van het bekken. Dit kan complexe pijnpatronen geven.

Het zijn met name route 1, 3 en 4 die onze aandacht verdienen. De hier genoemde verschijnselen zijn de basis voor klachten die bij huisarts of behandelaar worden gepresenteerd.

Omdat hoofd- rug- en nekpijn zo veelvuldig voorkomen, wordt er soms onvoldoende gezocht naar mogelijke achtergronden. Dat hoeft ook niet altijd, maar juist als klachten door behandeling niet of moeilijk verminderen en steeds terug komen, is een nadere analyse op zijn plaats.

Juist in dit punt is de osteopathie sterk en onderscheidt het zich van andere vormen van manuele geneeskunde.


Waarom veroorzaken deze normale reflexwegen klachten?

Omdat op het punt in de rug of in de nek waar deze signalering binnen komt, eveneens overprikkeling ontstaat die zich gaat uitbreiden naar ander weefsel van het bewegingsapparaat.

Dat weefsel bestaat uit spieren, banden en (pees)aanhechtingen. Deze worden dan gevoeliger voor belasting en reageren veel eerder met pijn dan normaal het geval zou zijn.
Een blokkade in de nek, rug of bekken die normaal vanzelf weer los zou komen, verdwijnt dan niet meer.

Een vervelende bijkomstigheid is verder nog dat deze lichamelijke klachten erger worden naarmate het lichaam zich meer in stress bevindt. De symptomen worden dan complexer en gaan door elkaar lopen.

Dit is de verklaring voor het feit dat pijnklachten soms dus niet op de plaats van de oorzaak worden gevoeld maar heel ergens anders.


Wat dan?

Als de osteopaat een vermoeden heeft dat de hiervoor beschreven fenomenen een rol spelen, dan kan hij door specifieke handgrepen de betrokken orgaansystemen proberen te beïnvloeden.

Dit kunnen directe technieken zijn op organen die makkelijk door druk op de buik te bereiken zijn zoals de maag of het darmstelsel. Het spijsverteringsstelsel bestaat eigenlijk uit “holle spieren” die net als andere spieren reageren op compressie of rek. Zo kan activering of ontspanning worden verkregen.

Andere dieper gelegen organen die niet voor behandeling geschikt of bereikbaar zijn, kunnen beïnvloed worden door zgn. indirecte technieken via andere gedeeltes van het lichaam. Dit kunnen ook (ademhalings)oefeningen zijn.

Deze “viscerale” behandelingen worden altijd voorzichtig en zonder risico uitgevoerd en gecombineerd met behandelingen die gericht zijn op het zenuwstelsel en het bewegingsapparaat. Alleen de osteopaat D.O. is opgeleid en voldoende getraind om deze specifieke handelingen te mogen verrichten.
Afspraken / Contact | Wat is osteopathie? | Osteopathie binnen de gezondheidszorg
Wanneer kies ik voor osteopathie? | Extra informatie | Björn Meershoek | Links
_____________________________________________________________________________

© B.E.L. Meershoek, D.O.-MRO | info@meershoek-osteopathie.nl