meershoek header


Osteopathie binnen de gezondheidszorg


Geregistreerde osteopaten in Nederland volgden na hun (para)medische opleiding een zesjarige vervolgopleiding. Zij zijn in Europees verband verenigd en herkenbaar aan de toevoeging D.O.-MRO achter hun naam.

De osteopathie is een zelfstandige discipline met een vrije toegankelijkheid. Hoewel een verwijzing van huisarts of specialist dus niet nodig is, wordt samenwerking en overleg zeer op prijs gesteld. Het karakter van manuele geneeskunde typeert de osteopathie het meest; de osteopaat is echter tot meer in staat, want ziekte en gezondheid zijn voor hem begrippen die hij tracht te definiŽren vanuit een brede mensvisie.
Naast manuele behandeltechnieken kunnen daarom adviezen gegeven worden m.b.t voeding, oefeningen, leefgewoonten en sport- en werksituatie. De osteopaat kent zijn grenzen en weet goed op welk moment en met welke discipline in de gezondheidszorg samenwerking gezocht moet worden. Dat kan de huisarts of specialist zijn, maar ook een andere therapeut.

Zijn werkterrein, zijn indicatiegebied is het traject waarin het lichaam hulp nodig heeft op de weg naar herstel. Herstel is dan meestal ook mogelijk. Ziektes, ontstekingen en ongeneeslijke aandoeningen behoren daar niet toe. In dat geval kan in overleg slechts gekozen worden voor ondersteunende behandeling.

De behandeling door geregistreerde osteopaten wordt door vrijwel alle zorgverzekeraars geheel of gedeeltelijk vergoed vanuit het aanvullende pakket.
Afspraken / Contact | Wat is osteopathie? | Osteopathie binnen de gezondheidszorg
Wanneer kies ik voor osteopathie? | Extra informatie | Björn Meershoek | Links
_____________________________________________________________________________

© B.E.L. Meershoek, D.O.-MRO | info@meershoek-osteopathie.nl