meershoek header


Wat is osteopathie?


Osteopathie is meer dan manuele geneeskunde. Het is een wereldwijd gevestigde en erkende methode van toegepaste gezondheidszorg die zich mede baseert op manuele technieken (met de handen) voor diagnose en behandeling. Zij erkent en respecteert de interactie tussen lichaam, geest en mentale kracht in tijd van ziekte en gezondheid en vertrouwt op de lichaamseigen natuurlijke, innerlijke drang tot herstel. Osteopathie is een reguliere westerse geneeskunde.


1. Wat is het uitgangspunt?

Het lichaam streeft zelf continu naar het behoud van een optimale gezondheidstoestand. Het bereiken van dit gezondheidsniveau is alleen mogelijk als er in het lichaam een goede interactie kan plaats vinden tussen de verschillende orgaansystemen, in nauwe samenwerking met het zenuwstelsel en het bewegingsapparaat. Met bewegingsapparaat wordt het skelet en spierstelsel bedoeld.

De orgaansystemen leveren ieder een specifieke bijdrage zoals vertering, opname en uitscheiding, doorbloeding, ademhaling en afweer. Het zenuwstelsel voert de regie, het spier- skeletstelsel maakt beweging mogelijk en zorgt voor bescherming van vitale organen.

Een verstoorde functie in ťťn systeem heeft zijn weerslag op de anderen, waardoor problemen kunnen ontstaan. In eerste instantie zal het lichaam in staat zijn een aanpassing of compensatie te realiseren maar na verloop van tijd kan het hier in tekort schieten waardoor bepaalde symptomen of klachten zich aandienen. Deze klachten en symptomen zijn dan een uiting van onvermogen en decompensatie. Zij duiden vaak niet meer direct op de primaire oorzaak, die dan verborgen blijft.

De osteopaat heeft een grondige studie gemaakt van de embryologie, anatomie en fysiologie. De combinatie van deze kennis met disciplines als neurologie en ziekteleer, stelt hem in staat de vaak complexe symptomen te ontrafelen en door te dringen tot de kern van het probleem. Hij kan dan vanuit een weloverwogen behandelstrategie regulerend ingrijpen, de verstoorde balans corrigeren en daardoor het lichaam steunen in zijn drang naar herstel. Dit is de kracht van de osteopathie.


2. Oorsprong

De grondlegger van de osteopathie was Andrew Taylor Still, een Amerikaanse arts. Hij stichtte in 1892 the American School of Osteopathy en legde daarmee het fundament voor de moderne manuele geneeswijzen. In de VS is osteopathie sinds 1966 wettelijk erkend en geÔntegreerd in de reguliere medische opleiding. In Nederland is de osteopathie qua opleiding, registratie, tuchtrecht en klachtenregeling voor de patiŽnt sinds 1985 conform de geldende B.I.G.-wet georganiseerd.


3. Behandeling

De behandeling is een manueel diagnostische en therapeutische benadering van alle soorten weefsels in het lichaam, waaronder dysfuncties van de mobiliteit van de gewrichten.

De behandeling richt zich op drie fysiologisch te onderscheiden systemen:
1. Het pariŽtale systeem: gewrichten, spieren en kapsels.
2. Het viscerale systeem: organen, vaatstelsel, lymfestelsel en het fasciale systeem.
3. Het cranio-sacrale systeem: het centrale zenuwstelsel, de beweeglijkheid van de schedel en het heiligbeen.

Met de manuele behandeling van beide laatste systemen onderscheidt de osteopathie zich van de andere manuele geneeswijzen. De drie systemen zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden en zullen daarom in elke behandeling worden onderzocht en zo nodig behandeld.

We moeten begrijpen dat het lichaam tijd nodig heeft om de gegeven correcties te verwerken. Dit kun je niet forceren en de klacht kan zelfs aanvankelijk wat toenemen als het weefsel herstellende is. Pijn is niet altijd een negatief signaal!
De reactie die door de behandeling wordt uitgelokt is zeer individueel en van verschillende factoren afhankelijk. Behandelen betekent namelijk niet het onderdrukken van symptomen, maar het oplossen van problemen die klachtenvrij functioneren in de weg staan.


Afspraken / Contact | Wat is osteopathie? | Osteopathie binnen de gezondheidszorg
Wanneer kies ik voor osteopathie? | Extra informatie | Björn Meershoek | Links
_____________________________________________________________________________

© B.E.L. Meershoek, D.O.-MRO | info@meershoek-osteopathie.nl